Felhasználási feltételek

Swinger társkereső működését szabályozó feltételrendszer minden felhasználó részére kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért azok esetleges figyelmen kívül hagyása vagy megsértése szankciót vonhat maga után.

A felhasználó, a fent hivatkozott szabályzat tartalmának, maradéktalan elfogadására és betartására a regisztrációs űrlap kitöltése során, azzal egyidejűleg tett - büntetőjogi felelőssége tudatában - feltétlen elfogadó nyilatkozatot.

A felhasználó által megvalósított, bármely működési szabályzat ellenes magatartás során, az arra való hivatkozás, - amely szerint a felhasználó a szabályzat tartalmát nem ismeri, illetőleg azzal nem ért egyet, - nem releváns, azaz, nem mentesítő körülmény, az esetlegesen alkalmazandó szankció érvényesítése során.

A felhasználónak jogában áll Swinger társkereső szolgáltatásait (partnerkereső hirdetés megjelentetése, elektronikus levelezés Swinger társkereső többi felhasználójával, részvétel a közösségi szolgáltatásokban) a házirendnek megfelelően használni.

Tilos a felhasználói felületen, vagy chat használata során bármely olyan szöveg, kifejezés, hirdetés megjelenítése, használata, amelynek tartalma - vagy valamely kitétele - a jelenleg hatályos magyar jogszabályokban szabályozott bármely törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy annak megsértésére lehetőséget ad.

Ezen felhasználók (vagy a jogszabályba ütköző tartalom) minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülnek.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adminisztrátor bárkit letilthat vagy tiltásra tehet figyelmeztetés nélkül.
A felhasználó abban az esetben mond le az anonimitásáról , ha sérelmét, felháborodását, vitáját, jogi úton rendezni kívánja az oldal üzemeltetőjével, tulajdonosával. Ez esetben minden profiladata amely az adatlapján szerepel nyilvánosságát, felhasználhatóságát elfogadja és tudomásul veszi.

Swinger társkereső felhasználói által megvalósított magatartások során a jog, illetve e szabályban foglalt tartalom betartását, így a rendeltetésszerű s jogszerű felhasználói joggyakorlást Swinger társkereső moderátorai ellenőrzik.

A felhasználó köteles a moderátorok által történő, s az esetleges rendeltetés-ellenes joggyakorlására történő figyelmeztetés alapján a kifogásolt magatartását azonnali hatállyal megszüntetni, illetve az általa közzétett, a házirendet sértő adatokat eltávolítani vagy megváltoztatni, ellenkező esetben a moderátorok vele szemben az alábbi szankciókkal léphetnek fel:

írásbeli figyelmeztetés elektronikus levél útján;

felhasználói jogosultságok megvonása adatmódosításig, mely esetben a felhasználó jogosultságait visszakapja, miután megváltoztatta a házirendet sértő adatait;

felhasználói jogosultságok megvonása a büntetés visszavonásáig, mely esetben a felhasználó jogosultságait automatikusan nem kapja vissza, azokat egy moderátornak kell újra engedélyezni;

felhasználó végleges letiltása és törlése Swinger társkereső rendszeréből.

Az a felhasználó, akinek a jogosultságait megvonták, jogosult a moderátorokkal elektronikus levelezést folytatni, illetve adatait módosítani. Nem jogosult a felhasználói jogok gyakorlásának megvonásával büntetett felhasználó kártérítésre még abban az esetben sem, ha fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe, szabályszegő magatartásának következményeivel, jelen dokumentum ismeretében tisztában van. A fizetett szolgáltatások igénybevétele nem jelent felmentést a szabályok betartása alól.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy Swinger társkereső szigorúan tilos 18 éven aluliaknak tartózkodni, vagy őket keresni!

A megadott 18 éves korhatárra vonatkozó kikötés ugyan szigorúbb, mint a jelenleg hatályos magyar jogszabályok szerint az önálló szexuális tevékenység gyakorlására vonatkozó korhatár, Swinger társkereső azonban olyan Internetes szolgáltatást kíván nyújtani, amelyet (adott esetben a hirdetések tartalmára való tekintettel is) kizárólag csak azok a személyek vehetnek igénybe, akik 18. életévüket betöltötték, és önállóan, minden kényszer és fenyegetés nélkül, szabad akaratukból, cselekvőképességük birtokában kívánják szexuális tevékenységüket gyakorolni, s ahhoz partnert keresni.

A felhasználó köteles Swinger társkereső által nyújtott bármilyen felhasználói jogosultságát rendeltetésszerűen, mások személyiségi jogaira történő különös figyelem mellett, annak betartásával gyakorolni.

Az a felhasználó, aki jogait moderátori figyelmeztetés ellenére is továbbra is rendeltetés-ellenesen illetve jogellenesen gyakorolja, moderálásra kerülhet.

Minden felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat, tényeket, körülményeket feltüntetni a felhasználói felületén, annak tudomásul vételével, hogy azok az adatok, amelyek személye beazonosítására esetlegesen alkalmasak lennének, az oldal működtetői által a hatályos jogszabályok (Az adatvédelemről) szigorú betartása mellett, titkosan vannak kezelve.

A felhasználó által szándékosan nyilvánosságra hozott adatok, körülmények, tények tekintetében Swinger társkereső működtetői minden felelősséget elhárítanak.

Tilos Swinger társkereső bármely oldalán, vagy szolgáltatásában bármilyen külső, Swinger társkereső független elektronikus elérhetőséget megadni.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy az általa a regisztráció során megadott, valamint a részéről nyilvánosságra hozott adatok tekintetében büntetőjogi felelősség terheli, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy azok feltüntetése más személyhez fűződő jogokat veszélyeztetnek, vagy sértenek, különös tekintettel pl. a felhasználó által megadott telefonszámra, e-mail címre, névre, lakcímre.

A felhasználó adatlapjához kizárólag csak olyan képi, hang- ill. mozgóképi anyagot jogosult feltölteni, amelyek őt ábrázolják, illetve az ő személyéhez kötődnek. Ez alól a szabály alól csak az ún. Nonfiguratív, illetve animációs jellegű „bélyegképek” képezhetnek kivételt.

Minden olyan felhasználó, aki több mint két hónap elteltével sem használta az oldalt, vagy nem lépet be a profiljába, azt a rendszer automatikusan törli.

A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben más személy fényképét sajátjaként tünteti fel, azzal személyhez fűződő jogokat, illetve adott esetben szerzői jogokat sért, amely magatartása miatt kizárólag őt terheli mind a polgári jogi, mind a büntető jogi felelősség.

Egy személy kizárólag egy felhasználónevet, s az ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokolhat, s használhat Swinger társkereső-ben.

Amennyiben egy személy több felhasználónévvel és ahhoz kapcsolt felhasználói felülettel (akár eltérő, akár hasonló jellegű tartalommal) rendelkezik Swinger társkereső-ben, s azokat a moderációs figyelmeztetést követően haladéktalanul, nem szünteti meg, illetve csökkenti le egyre, akkor minden további külön figyelmeztetés nélkül az összes felhasználó-felülete törlésre kerülhet.

A 7. ponthoz szorosan kapcsolódóan, tilos egy felhasználónevet, illetve az ahhoz kapcsolódó felhasználói felületet egynél több személynek használni.

Tilos a felhasználó adatalapján bármilyen jellegű, Swinger társkereső kívüli más weboldal feltüntetése, megjelölése, illetve arra történő utalás.

Minden más esetben történő weboldalra vonatkozó megjelölés moderálásra kerül.

Kizárólag a rendszer üzemeltetőjével kötött előzetes megállapodás alapján, ellenérték fejében, van lehetőség Swinger társkeresőn belül bármilyen jellegű termék népszerűsítésére utaló szöveg megjeleníttetésére.

Minden más esetben az ilyen jellegű és tartalmú szöveg azonnali hatállyal törlésre kerül.

Ez az általános tilalom nem vonatkozik az ún. fizetett party-k tartalmára és elhelyezésére, mely megjelentetésére kizárólag az oldal működtetőivel történő előzetes megállapodás után van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2010. évi CLXXXV. törvény 203 § 20.) pontja alapján kereskedelmi közleménynek, azaz reklámnak minősül fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében közzétett és meghirdetett minden fajta, jellegű szolgáltatás közvetlen, vagy közvetett népszerűsítése.

Amennyiben a hirdetés a jogszabállyal ellentétben ár vagy ellenérték megjelölést tartalmaz akkor, azon felhasználó regisztrációs lapja minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülhet.

Az oldal által a felhasználók részére biztosított jogok és lehetőségek -amennyiben azok, a felhasználók részéről, jog- illetve szabályszerűen- kerülnek gyakorlásra, remélhetőleg mindenkinek (személyiségi jogainak maximális védelmével, anonimitása megőrzése mellett) kizárólag pozitív élményeket, és sikeres, eredményes partnerkapcsolatot hoznak majd Go-swinger-ben. Az oldal létrehozói, illetve üzemeltetői ennek céljából s reményében alkották meg a fenti szabályzatot.

Üdvözlettel: Swinger társkereső